• Pål Christensen

Bil kjørte i tunnelveggen

Mye kø, men ingen personskade etter at kjøretøy traff tunnelveggen ved Bybrua.