– Bilfri dag bare symboltiltak

– Bilfri dag 4. september 2011 er bare symbolpolitikk, det betyr å villede folk, sier Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet.