Innbrot i G-Max-container

Innbrotstjuvar ville ha gratis sportsutstyr.