• Det oppsto kø på Motorveien etter kollisjonen. Julie Teresa Olsen (MMS

Kø på E 39 etter oljesøl

Det er lang kø på E 39 i nordgående retning på E 39 i Sandnes etter oljesøl.