• Pål Christensen

Høye dørstokker er diskriminering

En ny lov forbyr lokaler for allmennheten som ikke alle kan ta seg inn i. Loven er brukt første gang mot Ving reisebyrå i Oslo.