• Avinor bygger nye innenriks- og utenriksterminaler på Stavanger lufthavn, Sola, uten gangbroer mellom fly og terminal. Jonas Haarr Friestad

Høybråten krever svar om gangbroene

Terminalsakene fra Stavanger lufthavn, Sola, havner i Stortinget.