Mistanke om skimming

En bensinkunde ved 123-stasjonen i Sandnes fryktet svindelforsøk, men politiet fant ikke noe.