• Knut S. Vindfallet

Alle løslates torsdag

Alle de siktede i Smiodden-saken vil bli løslatt i løpet av torsdag kveld og ettermiddag etter hvert som de har forklart seg ferdig for politiet.