Håper fortsatt på fire felts til Hove

Sverre Hetland (KrF), leder av utvalg for byutvikling, er komfortabel med framdriftsplanen for utvidelsen av E39 sørover. Med ett unntak.