• Øyvind Bårdsen frå Sauda er truleg meir snartenkt og roleg enn dei fleste. Heidi Hjorteland Wigestrand.

Han lurte døden

Ein vond fot og fleire veker på krykker er bagatellar når alternativet kunne vore døden. Øyvind Bårdsen frå Sauda er truleg meir snartenkt og roleg enn dei fleste.