Trafikkulykke på E 39

To biler har kollidert ved inngangen til Logatunellen på E 39.