• Det store hogstområde er godt synlig sørvest for E39 ved Håbafjell. Solveig U. Lien

Skogen må vike for boliger

Utbyggingen av boligprosjektet Sørbøhagane er i gang. Skog som må vike plassen for folk, er godt synlig fra veien når du kjører på E 39 mellom Sandnes og Bogafjell.