Slipper fengsel etter flere overgrep mot jente

Flere ganger fra hun var sju år skal jenta ha blitt utsatt for seksuelle overgrep fra den mindreårige gutten.