Strand vil ikke yte full pott til rassikring

Strands flertall holder fast på at kommunen bare kan yte 2 millioner til rassikring ved Tysdalsvatnet. Dermed nyttet ikke appellene fra de pårørende etter 69-åringen som omkom ved Tysdalsvatnet. 100 demonstranter klarte heller ikke å endre avgjørelsen.