• I dag har kommunen fellesoppskyting av fyrverkeri ved seks ulike stader i Stavanger. Ap vil sette av pengar til enda ei oppskyting. Jonas Haarr Friestad

Neste nyttårsaftan blir det felles fyrkerveri i Vågen

STAVANGER: Det blir felles oppskyting av fyrverkeri ved Vågen på nyttårsaftan. Eit politisk fleirtal stemde for å be næringslivet betale.