• Tiril Gabrielsen (til venstre) og 19 av de andre elevene i klassen har funnet ut at de er introverte og foretrekker å jobbe alene foran i grupper. I midten sitter Ingeborg Ydstebø og til høyre Ingvild Aasen Knudsen. Rune Vandvik

Gir undervisning etter elevenes personlighet

Alle elevene har fått kartlagt sin egen personlighet for at lærerne på best mulig måte kan tilpasse undervisningen til klassen. I klasse 2stb ved Randaberg videregående skole er 20 av elevene introverte.