• - Vi er opptatt av at vi må lære noe av denne saken og bidra til at fylkeskommunens eierskap i ulike selskap blir forvaltet på en forsvarlig og hensiktsmessig måte, sier nestleder i Høyres fylkestingsgruppe, Elin Schanche. Rune Vandvik
    Galleri

Høyre misfornøyd med Dale-grep

Høyres fylkestingsgruppe er ikke fornøyd med grepene de folkevalgte i Rogaland har gjort for å unngå nye Dale-saker.