Sikkerheten kan bli skjerpet i bystyresalen

Stavanger: Strengere adgangskontroll kan bli konsekvensen etter at femtitalls demonstranter fra Nok er Nok-aksjonen avbrøt bystyremøtet i Stavanger mandag kveld.

Publisert: Publisert:

Nok er nok inntok bystyresalen. Foto: Stein Halvor Jupskås

  1. Leserne mener

Etter det Aftenbladet får opplyst er det første gang i manns minne at noe liknende har skjedd i et kommunalt møte i Stavanger.

Ordfører Christine Sagen Helgø sier at aksjonen etter hennes mening er totalt uakseptabel.

– Ingen kan gå inn i et bystyremøte, som er byens øverste demokratiske møte, og ta ordet uten videre. Jeg har vært med i politikken siden 1999 og har aldri opplevd noe liknende, sier Sagen Helgø.

– Får dette noen konsekvenser?

- Vi har alt vært i dialog med politiet og vurderer å anmelde forholdet, sier ordføreren.

- Det verste med dette er at man risikerer å ødelegge det at vi har et åpent og tilgjengelig rådhus. Det er en kvalitet med lokaldemokratiet som vi ønsker å beholde. Når slike ting skjer, og folk tar seg til rette slik det skjedde på mandag, må vi vurdere om vi må innføre andre sikkerhetstiltak, som for eksempel økt vakthold eller en form for registrering av de som vil inn og overvære politiske møter, sier Sagen Helgø.

– Er det en fare for lokaldemokratiet når slike ting skjer?

– Det blir oppfattet skremmende av noen, kanskje særlig unge representanter. Uten å ta for hardt i er slike episoder neppe fremmende for rekrutteringen til lokalpolitikken, sier Sagen Helgø.

Hun legger til at rådmannen nå skal ha et møte med kommunens egen beredskapsavdeling for å vurdere hvilke tiltak som bør settes inn.

Opprørt

Opposisjonens fremste talskvinne, Kari Nessa Nordtun (Ap), er også opprørt over det som skjedde i bystyresalen.

- Det hører ingen steder hjemme, og er dessverre en ny bekreftelse på at sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt, sier hun.

Arbeiderpartiet var kritiske alt i forrige periode og greide etter mye fram og tilbake å få byttet plasser, slik at partiets representanter nå ikke lenger sitter med ryggen mot døren.

Bakgrunnen var da at noen av partiets representanter, deriblant to som var på Utøya 22. juli, fant det ubehagelig og skremmende med skarpe lyder bakfra uten å kunne se hva som foregikk.

I bystyret på mandag var det Jan Ove Sikveland fra Ålgård som inntok talerstolen. Han ble stående, til tross for flere oppfordringer fra ordfører Christine Sagen Helgø og en vekter om å gå ned igjen. Ordføreren viste til at regelverket ikke tillater slike aksjoner i bystyresalen.

Ordføreren valgte da å avbryte møtet, mens Sikveland tok ordet og sa noen ord om demonstrantenes frustrasjon med de nye bomringene.

Lyden til høyttaleranlegget ble så kuttet.

Demonstrantene stod og ropte slagordet sitt et par minutter, og laget sirenelyder med en megafon.

– Det er stor skam at dere ikke vil høre på oss, var beskjeden fra demonstrantene da de etter ti minutter forlot salen.

– Taler for døve ører

De ble stående og rope i trappen utenfor Bystyresalen i ytterligere 10–15 minutter. Etter at demonstrantene forlot stedet kom det også flere polititjenestemenn til stedet.

Sikveland sier at aksjonistene følte behov for en ny aksjonsform etter å ha stått utenfor i en rekke kommunale og fylkeskommunale møter.

– Vi kommer ikke igjennom med budskapet vårt. Vi taler for døve ører. Folk er fortvilte og ønsker å bli sett og hørt, sier Sikveland.

– Dråpen var kanskje da vi inviterte alle partiene i fylkestinget til en utspørring om bomringene på Arneageren. Kun to partier, Frp og MDG stilte opp. Da er det ikke mye rom for dialog, sier Sikveland.

Sikveland innrømmer at aksjonsformen kanskje var noe på kanten, men mener fortsatt at den er innenfor.

– Vi angrer ikke på noe, og det kommer flere aksjoner etter denne, sa Sikveland.

Klokken 18.22 opplyste operasjonssentralen ved Sør-Vest politidistrikt at demonstrantene har forlatt sentrum etter å ha fått muntlig pålegg av politiet om å forlate bykjernen.

Publisert: