Krever bedre ruter for den nye Ryfylkeferja

Kommunene Suldal og Tysvær har utarbeidet nytt ruteforslag for den nye Ryfylkferja.

Publisert: Publisert:

Finnøysambandet skal bare betjene øyene i dagens Finnøy. Altså droppes anløp av Nedstrand i Tysvær, samt Hebnes, Foldøy og Jelsa i Suldal, som i stedet skal trafikkeres av Ryfylkeferja. Foto: Pål Christensen

Fra 2021 blir det helt nye ferjeruter på Ryfylke-fjordene. Det dreier seg i praksis om to ulike samband. Det ene er Finnøysambandet, som i framtiden bare skal betjene øyene i dagens Finnøy. Altså droppes anløpene av Nedstrand i Tysvær, samt Hebnes, Foldøy, Jelsa i Suldal.

Den andre delen av anbudet gjelder kombibåten MS Lysefjord, som i dag har sitt hovedområde i Lysefjorden, men betjener Fisterøyene tre dager i uka. Ruten starter og slutter i Stavanger og har snuhavn i Judaberg. Fra 2021 skal kombibåten erstattes av en ny ferje, som minimum tar 25 personbilenheter og 2 vogntogenheter. Ryfylkeferja skal betjene Fisterøyene, samt Nedstrand, Hebnes og Foldøy, når disse mister Finnøy-sambandet. Alle småøyene i kommunene Finnøy, Rennesøy, Strand og Hjelmeland får daglige ferjeanløp.

Suldal og Tysvær ønsker at Ryfylkeferja skal gå i dette rutenettet.

Ikke fornøyde i indre Ryfylke

Beslutningen er tatt av Rogaland fylkeskommune, og folk i indre Ryfylke er misfornøyd.

– Tysvær og Suldal kommune blir ofret for å sikre et bedre ferjetilbud i søre delen av sambandet. Dette er kort og godt ikke godt nok, uttalte ordfører i Suldal Gerd Helen Bø (Sp) og ordfører i Tysvær Sigmund Lier (Ap) da planene ble presentert i desember.

Både Suldal og Tysvær kommune mener at det nye forslaget, ikke dekker de reisende sitt
behov. I dette ruteopplegget er det ikke mulig for Foldøy å komme seg til Jelsa og det er heller ikke mulig å reise Nedstrand-Foldøy om morgenen. De ønsket lengre åpningstid, for å bedre tilbudet i nordre del. Dette vil koste 1 million kroner ekstra.

Ordførerne hadde møter med fylkespolitikere før jul. Disse ville ikke endret på vedtaket om at Finnøysambandet bare skal betjene øyene i Finnøy, men signaliserte at de var åpne for endringer i ruteopplegget Kolumbus har laget. Kolumbus har lagt opp til åpningstid mellom klokka 07.30 og 18.30.

Kommunene har spilt inn at Ryfylkeferja skal ha disse rutetidene i nordre del av rutenettet.

Fellesforslag fra nord

Kommunene har utarbeidet et felles forslag til ruter. Oppsettet er utarbeidet i samarbeid med Nedstrand Bygdeutval og Foldøy Fastbuarlag. Kommunene har følgende krav til Ryfylkeferja:

  1. Ferja må ha plass til minst 40 personbiler.
  2. Ferja anløper Jelsa.
  3. Start- og endested er Nedstrand.
  4. Ferjeanløp og -tider blir justert etter punkt 2 og 3.
  5. Ferja bør ha salong oppe, og motorkapasitet for å ta inn forsinkelser.
  6. Anløpene må være faste, ikke etter bestilling.

Uavklart

Kommunene i sør, det vil si Hjelmeland, Strand, Rennesøy og Finnøy, har kommet med et felles innspill der rutetidene er justert med noen minutter for å optimalisere anløpene.

Kommunikasjonssjef Grethe Skundberg i Kolumbus opplyser at de i stor grad kommer til å ta hensyn til innspillene fra sør, mens innspillene fra nord legges inn som opsjon i anbudet. Det innebærer at fylkespolitikerne kan ta stilling til om rutene skal utvides i nord når de ser prisen.

– Innspillene fra kommunene i sør er rutetekniske, innenfor rammene og på vegne av alle berørte kommuner, vi kommer derfor i stor grad til å ta hensyn til disse innspillene. Ruteforslaget til kommunene i nord er ikke innenfor rammene til gjeldende fylkestingsvedtak, dette forslaget vil derfor bli lagt inn som en opsjon i anbudet. I tillegg har kommunene i nord kommet med innspill til selve fartøyet, noen av disse forslagene vil bli tatt til følge. Deler av dette kommer an på tilgjengelig materiell og anbudsprosessen generelt, opplyser Skundberg.

Publisert: