• Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) ønsker at 50 prosent av norske studenter skal ta deler av utdanningen i utlandet. Fredrik Refvem
    Galleri

Få Stavanger-studenter velger utveksling i utlandet

UTDANNING: Bare 13 prosent av studenter ved Universitetet i Stavanger drar på utveksling. Dette er under landsgjennomsnittet. Iselin Nybø mener at tallet burde vært langt høyere.