• Finnøysambandet blir fra 2021 et internt ferjesamband i Finnøy. Da droppes anløp av Nedstrand i Tysvær, samt Hebnes, Foldøy, Jelsa i Suldal. Pål Christensen

Ny ferjerute mellom Finnøy og Tau

Forslag til nye båtruter i Ryfylke skaper jubel og harme. Nå blir det mulig å ta bilen med på ferje mellom Judaberg på Finnøy og Tau i Strand.