• Rygjabø-elever på skolebenken utenfor Judaberg i 2013. Fra venstre Sjur Vikra fra Karmøy, Erik Dybdahl, Stavanger, Erik Wasbø, Stavanger, Trygve Espevold, Vikedal, Arne Særvoll, Stavanger og Even Lund fra Sola. Pål Christensen

Rygjabø flyttes til Strand

Opplæringsutvalget på fylket vil flytte 36 elever og lærere ved Rygjabø videregående fra Finnøy til Strand. Finnøy–ordfører Gro Skartveit er redd for at det ikke lar seg gjennomføre og frykter konsekvensene.