• Jeger og fisk mener Lyse frivillig burde sluppet ut mer vann for å redde fisken i Årdalselva. Årdal Elveeigarlag

Årdalselva tørrlagt, storlaksen dør

Vannstanden i Årdalselva er historisk lav. Tørrlagte gytegroper fører til at fisken dør.