• De tre av kommunen foretrukne boligområdene inneholder 2000 boliger. Dette kommer i tillegg til den store utbyggingen på Revheim/Madla som allerede er vedtatt.

Fortsatt strid om boliger på Revheim

Fylkesmannen og Stavanger kommune er fortsatt uenige om hvor stort areal som kan avsettes til boliger på Madla/Revheim.