• Selvbyggere på Søra Bråde har fått flotte rekkehusleiligheter til 2,2 millioner kroner. De som ikke var like heldige, kunne kjøpe tilsvarende boliger i samme strøk til omtrent dobbel pris. Tina Bru

Tre år før selvbyggere får selge fritt

Kommunen bør ha treårig forkjøpsrett på selvbyggerboliger for å hindre at selvbyggere spekulerer i ordningen. Det mener et politisk utvalg. På lengre sikt vil også hele selvbyggerkonseptet som sådan bli vurdert.