• Havnevesenet har gått med på å avvikle havnedriften på Siriskjær. Utbygger Kruse Smith og Stavanger kommune skal spleise på regningen, eventuelt etter at det blir avholdt et skjønn om beløpet.

Kommunen vil ta regning på Siriskjær

Det politiske flertall i kommunen gikk mandag inn for å bruke penger på å innløse Siriskjær-kaien. Per A. Thorbjørnsen (V) antydet at beløpet ikke må overstige 3-5 millioner kroner.