• Rogaland var det fylket som hadde flest tilfeller av salmonella i fjor. Olav Natås er avdelingsoverlege ved Stavanger Universitetssjukehus. Jonas Haarr Friestad

Rogaland på salmonellatoppen

Ingen fylker hadde flere tilfeller av salmonella enn Rogaland i fjor.