• Regjeringens forslag vil virke negativt. Mange lærere vil bli stemplet som ikke gode nok. Det vil være klokere å bruke gulrot i stedet for pisk, er essensen i forslaget John Peter Hernes (H) fremmet. Anders Minge

Hernes (H) mener regjeringens nye lærerkrav vil slå negativt ut

Stavangers skolepolitikere med Høyres John Peter Hernes i spissen ber kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) være mer romslig når nye kompetansekrav til lærerne skal innføres. De vil unngå at mange lærere stemples som ikke gode nok, selv om de har lang erfaring.