• Utestedet Smuget (tidligere Crazy Piano) i Steinkargata har to ganger fått skjenkekontrollen på nakken etter at 17-åringer er påtruffet inne i lokalet. Lars Idar Waage

17-åringer sniker seg inn med forfalsket stempel

På vei inn på et utested, får man ofte et stempel på hånda. Ugreit blir det når ungdom greier å gi stempelet videre til mindreårige venner.