Innbrudd i Vigrestad legesenter

Tyvene fant ingenting av interesse da de i løpet av helgen brøt seg inn i legesenteret på Vigrestad.