Brann på Domkirkens sykehjem

Rask opptreden fra personalet gjorde at et branntilløp på Domkirkens sykehjem torsdag kom raskt under kontroll.