Innbrudd mens familie sov

Mens en familie lå og sov i Jelsagata brøt noen seg inn i boligen torsdag morgen. I Sandnes brøt tyver seg inn i to brakker.