Dømt for 12. gang

En narkoman (35) bosatt i Strand er dømt til ti måneders fengsel for en rekke tilfeller av bilbrukstyverier og flere andre straffbare forhold.