Betongrekkverk blir ståande

Det meterhøge betongrekkverket ved riksveg 44 ved Ogna Camping skal vurderast igjen når dei konkrete planane for utvikling av Ogna Camping er klare. Det skal altså stå inntil vidare.