• Marit Hæreid

Anker million-erstatning til huseiere

Det blir en ny runde i retten for huseierne som i Jæren tingrett ble tilkjent erstatning for skader på hus, etter bygging av nye Hana skole.