Mistanke om promillekjøring

Politiet pågrep en mannlig bilist på 43 år.