Oppgitte passasjerer i ferjekøen

Reagerer på mangelfull informasjon etter at flere avganger i ettermiddag er innstilt på Tau-sambandet.