Tomatprisene til bunns

Det flommer over av tomater på markedet, og prisene går rett til bunns. Bøndene taper penger for hver tomat de leverer.