Ingen sammenheng mellom Shell-raffineri og kreftfare

Det er rundt 10 prosent mer kreft i Sola og i nabokommunene enn i den norske gjennomsnittsbefolkningen, men Kreftregisteret kan ikke knytte dette opp mot utslipp fra det tidliger Shell-raffineriet i kommunen.