Kleppfoggel på brynetaket

Aldri før har Time og Klepp hatt flere grensesaker enn nå.