Pærebrann på Folkvord planteskule

Mattilsynet og Bioforsk Plantehelse har bekreftet funn av pærebrann på Folkvord planteskule i Sandnes i Rogaland. Det er første gang pærebrann er påvist i en planteskole.