- Skuddene må være av nyere dato

— Kulehullene på Alexander L. Kielland-monumentet må være av nyere dato.