Flertallet vil fortsatt rive i Haugesundsgata

Selv om Fortidsminneforeningen i Rogaland på det sterkeste ba kommunalstyret for byutvikling om å stoppe rivingen av Haugesundsgata 39, valgte flertallet å opprettholde sitt vedtak i møtet torsdag.