Skar seg i foten i Risavika

Et medlem av besetningen på supplyskipet «Normand Mjolne» måtte bringes til sykehus etter et arbeidsuhell ved kai i Risavika i Sola fredag kveld.