Kommunen vil anke rettens avgjørelse

Den 5. mars vil formannskapet i Stavanger måtte ta stilling til om kommunen skal anke vedtaket i Stavanger skjønnsrett for bygningssaker.