NAV-ansatte i Rogaland mer effektive

Oslo-kontorene gir bemanningsproblemer skylden for krisen. Men tallene viser at Nav-ansatte i Rogaland er mer effektive.