• - Ønsket om alternativt tilsyn er ikke noe nytt kirkelig sett. Det som er nytt, er at ønsket kommer til Stavanger bispedømme, sier talsmann Dag Øivind Østereng i Carissimi. Pål Christensen

19 prester nekter tilsyn fra homovennlig biskop

19 prester i Stavanger bispedømme mener biskop Erling Pettersen er for liberal og vil ha en annen løsning for tilsyn av deres prestetjeneste.