Væpnet raner kan ha fått med seg 100.000

Medlemsbutikken Nortura på Forus ble utsatt for væpnet ran fredag.