• Pål Christensen

Tvangsmulkt hvis ikke <br/>Kverntorget blir revet

Byggesakssjefen i Stavanger frykter at ungdom kan komme til skade inne i det forfalne kjøpesenteret Kverntorget. Han krever bygget revet og tomta ryddet innen utgangen av juni måned.