• Karl Jan Søyland, adm.dir. i Stavanger Sentrum AS, synes det er stas å ta en sykkeltur, som her i Kirkegata. (Foto: Jon Ingemundsen).

Søyland vil tvinge fram mer samling i sentrum

— Gårdeierne i Stavanger sentrum burde ha plikt til å delta i Gårdeierforeningen, bidra for fellesskapet.